تحصیل در معتبرترین دانشگاه صنعتی هلند - تهران - (تهران)


کارشناسی 3 ساله، شهریه سالانه 6434 یورو: مهندسی هوا-فضا

کارشناسی ارشد 2 ساله، شهریه سالانه 8460 یورو: علوم کاربردی زمین، ریاضیات کاربردی، فیزیک کاربردی، علوم معماری و شهرسازی و ساختمان، مهندسی بیوشیمی، مهندسی پزشکی، مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر، طراحی اینتراکتیو، مهندسی برق، سیستمهای تعبیه شده، مهندسی و آنالیز سیاستگزاری، ژئوماتیک، طراحی محصولات، علوم و فنآوری زیستی، مدیریت فنآوری، تکنولوژی دریایی، علوم و مهندسی مواد، مهندسی مکانیک، مهندسی رسانه و دانش، مهندسی هوا-فضا، مهندسی ساحل، آموزش علوم و ارتباطات، طراحی محصولات استراتژیک، فنآوری انرژیهای پایدار، سیستمها و کنترل، مهندسی سیستم و تحلیل و مدیریت، ترابری و ساختارها و پشتیبانی

کارشناسی ارشد دو ساله با شهریه سالانه 12168 یورو: علوم نانو

/ 0 نظر / 21 بازدید