اصول مدیریت

اصول مدیریت:در این درس، با مدیریت، تاریخچه، اصول مدیریت، برنامه ریزی و مدل های آن، سازماندهی، سازمانها، عوامل انسانی در مدیریت، کنترل و روش های آن و... آشنا خواهید شد.

کاربرد کامپیوتر:هدف از این درس، بالا بردن سطح علمی و افزایش توانایی دانشجویان در استفاده از نرم افزارهای مهندسی صنایع است. البته در حال حاضر، بسته به شرایط مختلف و در دانشگاه های مختلف، نرم افزارهای متنوعی تدریس می گردد.

/ 0 نظر / 5 بازدید