چارت درسی مهندسی صنایع گرایش تحلیل سیستم ها

 

در حال حاضر، در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، گرایش های مهندسی صنایع، مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، مدیریت سیستم و بهره‌وری،مدیریت فناوری و نوآوری، مدیریت لجستیک و زنجیره تامین و مهندسی مالی، تدریس می شود.[نیازمند منبع] 2 گرایش مدیریت فناوری و نوآوری و مدیریت لجستیک و زنجیره تامین، تنها در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارائه می شوند. دروس ارائه شده در گرایشهای مدیریت سیستم و بهره وری و مدیریت فناوری و نوآوری، ارتباط زیادی با هم و با رشته MBA دارند. همچنین دانشکده صنایع دانشگاه پلی تکنیک تهران در نظر دارد، به منظور توجه به تمامی ابعاد رشته مهندسی صنایع و به خصوص مباحث جدیدی چون داده کاوی ، گرایش داده کاوی را نیز از سالهای آتی، به عنوان یکی از گرایشهای جدید مهندسی صنایع ارائه دهد.

/ 0 نظر / 132 بازدید