اصول شبیه سازی

اصول شبیه سازی:این درس که دارای پروژه عملی رایانه ای هم هست، بیشتر مبتنی بر آمار و رایانه است. در این درس، با اعداد تصادفی، توزیع ها، تجزیه و تحلیل به کمک شبیه سازی آشنا خواهد شد. علیرغم ارایه تئوری این درس در دانشگاه ها، جای کار و خلاقیت بسیار در آن وجود دارد.

تحلیل سیستم ها:در این درس، با مفاهیم اساسی سیستم، انواع آن، نظریه عمومی سیستم ها، شناخت و تجزیه و تحلیل سیستمها آشنا می شوید. این درس، دارای پروژه عملی و از دروس شاخص این گرایش است.

/ 0 نظر / 166 بازدید