نمونه هایی از اطلاعاتی که پروژه های CRM جمع آوری می کنند

 پاسخ به نامه نگاریها 
 تاریخهای حمل و تکمیل سفارش 
 اطلاعات فروش و خرید 
 اطلاعات حسابداری 
 اطلاعات ثبت نام از طریق وب سایت 
 اطلاعات خدمات پس از فروش 
 اطلاعات جمعیت شناختی 
 اطلاعات فروش اینترنتی 

/ 1 نظر / 26 بازدید

خوبه اما خيليييي خلاصه س