همچنان که دیده می شود، مهندسی صنایع می کوشد تا مسائل را با دید کلی و سیستمی حل کند. لازم به تذکر است که بیشتر سیستمهای کنونی، به واسطه وسعت عمل و پیچیدگی روابط بین آنها، به سادگی قابل تجزیه و تحلیل نیستند، از اینرو مهندس صنایع برای طراحی و گرداندن این سیستمها، بویژه از نقطه نظر مدیریت و تصمیم گیری، به دانش نرم افزاری نیاز دارد. همچنین در سیستمهایی نظیر CAD/CAM  و سیستمهای ساخت انعطاف پذیر FMS و رباتها نیز ضرورت برنامه ریزی موجب شده است که افق گسترده ای را در مقابل مهندسی صنایع برای  حل معضلات فنی اقتصادی فرایندهای صنعتی گشوده شود.

به طور خلاصه، مهندسی صنایع دانش بسیار موثری در پیشبرد هدفهای هر سازمان است. مهندس صنایع  برای کمک  به ایجاد یا بهبود چنین سیستمهایی به وجود آمده است. لازم به تذکر است که مهندس صنایع می تواند علاوه بر سازمانهای صنعتی و تولیدی، در سایر سازمانها مانند بانکها، شرکتهای بیمه، بیمارستانها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی فعالیت کند.

(برگرفته از سایت دانشگاه صنعتی شریف)

مه

/ 0 نظر / 10 بازدید