نرم افزار های کنترل موجودی


1- نام نرم‌افزار: Alliance/ MFG
مشخصات :ارائه توابع کلی‌ MRP و MRPII مانند: پیش‌بینی، سفارش خرید، سفارش فروش، گزارشات برنامه‌ریزی، کنترل موجودی، کنترل کارگاهی، پیگیری وظایف، و …، ارتباط با نرم‌افزارهای Quikbooks ، Realword ، Planis , ACCPAC, Soloinon و … دارا بودن یک واسطه بارکد.

/ 0 نظر / 18 بازدید