پست های سازمانی برای مهندسان صنایع

• سرپرست آمار وگزارش های تطبیقی


• رئیس امور راه اندازی طرح ها


• سرپرست هماهنگی و پشتیبانی تدارکاتی


• رئیس مهندسی فرآیند


• کارشناس ارشد بودجه وکنترل هزینه


• سرپرست برنامه ریزی


• سرپرست کنترل و پیشرفت برنامه ها


• رئیس برنامه ریزی وکنترل پروژه


• تحلیل گر سیستم


• مهندس برنامه ریز


• کارشناس ایمنی


• کارشناس تشکیلات و روش ها


• مدیر پروژه


• مدیرانتقال تکنولوژی


• رئیس تعمیر و نگهداری


• برنامه ریز و سرپرست بانک اطلاعاتی


• مسئول سیستم های پشتیبانی مدیریت


• مدیرتکنولوژی


• برنامه ریز تولید


• رئیس سالن تولید


(برگرفته از سایت دانشگاه علم و صنعت ایران)

 

/ 0 نظر / 12 بازدید