هدف از CRM چیست؟

•  خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهد 
•  بازدهی و اثربخشی مراکز تلفنی تماس با مشتری را افزایش دهد 
•  ارائه محصولات جنبی موثرتر خواهد بود 
•  کارمندان فروش را در عقد سریعتر قراردادهای فروش یاری دهد 
•  فرایندهای فروش و بازاریابی را تسهیل کند 
•  مشتریان جدیدی برای خود پیدا کند 
•  گردش مالی مشتریان خود را افزایش دهد

ا

/ 0 نظر / 23 بازدید