ضرورت و اهمیت:

ضرورت و اهمیت: ابعاد فعالیت های صنعتی و خدماتی آن چنان گسترده است که حل مسایل تصمیم‏گیری و برنامه ریزی در سطح این گونه واحدها را بدون بهره گیری از روش علمی، غیرممکن ساخته است؛ لذا مدیریت مؤسسات تولیدی و خدماتی، نیاز مبرمی به وجود کارشناسان متبحر در امر برنامه‏ریزی دارند. بدین معنی که مدیران تنها اهداف را تعیین و سپس مسأله را به کارشناس برنامه ریزی ارایه می دهند تا مراحل جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده ها، مدل سازی و حل مسأله به وسیله کارشناس برنامه ریز انجام شود و پاسخ یا پاسخ های مسأله ارایه گشته، بهترین پاسخ توسط مدیر انتخاب گردد. ارایه بهترین جواب، بدون بهره گیری از روش های علمی غیرممکن است. به دلایل فوق، نیاز به متخصصین برنامه ریز در بخش صنایع، ضروری است.

/ 1 نظر / 11 بازدید
neda jo0o0o0o0o0o0on

salam khoby azizam:D fada omadam fagat ye linki az khodam ja bezaramo beram bebin mire linki ke gozashtam ozv mishi badesh shoro mikoni (eshgo hal kardan) :D gerefty ke che shod dg lazem nist tozih bedam bye ta hi golam