نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید-دکتر محمد مدرس

 

   محمد مدرس و مهسا قندهاری ، کاربرد رنگ آمیزی دایره ای گراف و الگوریتم جامعه مورچگان در حل مساله زمانبندی چرخشی کارگاهی باز، مجله شریف ) پذیرفته شده است).

   محمدرضا آراستی، محمد مدرس و مهدی دلاوری، ارائه مدلی جامع برای انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی، مجله علمی پژوهشی شریف ، شماره 43، 1387، 145-153

   محمد مدرس، جهانگیر یدالهی، احمد جعفرنژاد، غلامرضا جمالی، طراحی زنجیره تامین مبتنی بر نوع وچرخه عمر محصول، مجله دانش مدیریت (دانشگاه تهران)، شماره 75، زمستان 1385، (149-176)

   داریوش محمدی زنجیرانی، محمد مدرس، رویکرد مصداقی سنجش عملکرد زنجیره عرضه همراه با مطالعه موردی درصنعت خودرو، مجله دانش مدیریت (دانشگاه تهران)، شماره 75، زمستان 1385، (75-102)

   مهدی ضرغامی، رضا اردکانیان و محمد مدرس، اولویت بندی طرحهای انتقال بین حوضه ای آب با استفاده از عملگر تجمیع میانگین وزنی مزتب استقرائی ( OWA ) ، محله شریف ، شماره 37، 1386، 99-109

   محمد مدرس واحمد توکلی، طراحی و حل مسئله برنامه ریزی تولید چندمنظوره برای سیستمهای تولید انعطاف پذیر، مجله بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم وصنعت ایران، جلد 15، شماره 4، 1383، 109-123

   محمد مدرس و سعید خدامرادی ، کاربرد برنامه ریزی عددصحیح مختلط و الگوریتم ژنتیک دربرنامه ریزی توسعه ظرفیت و جایگزینی ماشین آلات، مجله دانش مدیریت (دانشگاه تهران)، شماره 63، زمستان 1382، (153-131)

   مجید عزیزی، سعید امیری ومحمد مدرس، تصمیم گیری برای تعیین مکان های مطلوب استقرار واحدهای صنعت تخته چند لا و روکش درایران" مجله منابع طبیعی دانشگاه تهران، جلد57 ، شماره 4،1383 ،(523-536).

   محمد مدرس و فرشاد مدنی، "به کارگیری سیستم خبره جهت تدوین استراتژی بازار- محصول،" استقلال- 1379– سال 19-شماره 1- (49-59).

    محمد مدرس وامیرآذرون، "تعیین تابع توزیع زمان کوتاهترین مسیر درشبکه های صف"، مجله امبرکبیر- 1379- سال 11- شماره 43- (379-388).

    محمد مدرس وحمیدرضا فیلی ، "طراحی سیستم برنامه ریزی تولید به کمک هوش مصنوعی و مدلهای ریاضی"، مجله امبرکبیر- 1379- سال 11- شماره 43- (389-398).

    سیدمحمدتقی فاطمی قمی و محمد مدرس وسید مسعود میرکاظمی، " کاربرد انشعاب وتحدید در برنامه ریزی تولید با محدودیت ظرفیت تولید- مجله علوم مهندسی – دانشگاه علم وصنعت ایران – 1376- شماره 2 ب، (17-32).

    محمد مدرس، "برنامه ریزی بهینه کاهش ضایعات خاموشیهای برق" مجله برنامه وتوسعه، زمستان 1365، شماره 8، (7-30). 

/ 0 نظر / 121 بازدید