رتبه های برتر گرایش مهندسی صنایع - مهندسی صنایع89

1- آقای محمد نژاد            رتبه 5

2- آقای سلطانی             رتبه 6

3- خانم حمیدیان             رتبه 7

4- آقای خدمتی               رتبه 8

5- خانم خدام                  رتبه 9رتبه های برتر دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع در سال 89

6- خانم مختاری              رتبه 10

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢ امرداد ،۱۳٩۱