مواد آموزشی

عناوین برخی از دروس‌اجباری رشته تحصیلی مهندس صنایع در دانشگاه های ایران (در مقطع تحصیلی کارشناسی):

استاتیک و مقاومت مصالح

روش‌های تولید

ارزیابی کار و زمان

طرح ریزی واحدهای صنعتی

برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

کنترل کیفیت آماری

آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق و کنترل کیفیت

برنامه‌ریزی تولید

برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی ها

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

برنامه ریزی حمل و نقل

آمار مهندسی

تئوری احتمال و کاربردهای آن

تحقیق در عملیات

تحلیل سیستمها

شبیه‌سازی

مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

اقتصاد خرد و اقتصاد کلان

جبر خطی

فرایندهای تصادفی

اقتصاد مهندسی

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ٦:۱۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٩ تیر ،۱۳٩۱