زیر مجموعه های صفحه مدیریت دانش:

 

 

در اقتصاد روز دنیا اساس ایجاد ارزش پایدار از طریق توسعه دارائی های نامشهود بر اساس دانش و تجربیات درون سازمانی اتفاق می افتد. امروزه مهم ترین فعالیت سازمان ها مدیریت دارائی های نامشهود خود نظیر دانش نیروی انسانی می باشد. دانشی که طی سالیان سال و با سرمایه گذاری از سوی سازمان حاصل گردیده و در بسیاری از موارد با نادیده گرفتن این سرمایه اندوخته شده، ضررهای جبران ناپذیری را بر پیکره پیشبرد سازمان شاهد هستیم. خداحافظی با دانش افراد با سابقه، مشاهده انواع دوباره کاری ها و مواردی از این دست همگی نشانه هائی از عدم وجود سیستمی به منظور مدیریت دانش می باشد. مدیریت دانش علمی به منظور ایجاد حافظه سازمانی و افزایش توانمندی سازمان در استفاده از داشته های خویش است. داشته هایی که تنها در طول زمان و با صرف هزینه های گزاف انسانی، مالی و اعتباری حاصل می گردد.

 

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۱:٢٦ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۳ امرداد ،۱۳٩۱