موضوعات پژوهشی برای مهندسان صنایع

موضوعات پژوهشی که مهندسین صنایع درحیطه های کاری به آن می پردازند عبارتند از:


• اقتصاد وهزینه یابی


• کیفیت


• کنترل تولید و موجودی


• تکنولوژی تولید


• مدیریت


• فنآوری اطلاعات


• مدیریت پروژه و شبکه


• منابع انسانی


• تحقیق در عملیات


• طرح استقرار


• ارزیابی کار وزمان


• اندازه گیری عملکرد


• تعیین میزان تاثیر بجای مانده از فعالیت های اجرایی کارکنان


• سنجش میزان رضایت مشتری


• مدلسازی میزان و تنوع تولید متناسب با نیاز مشتری


• مجتمع سازی تلاش های اجرایی


• ارتقاء بهره وری کارکنان و نظام ها


• نظام های تضمین کیفیت


• مدیریت و محیط زیست


• طراحی الگوی توسعه صنعتی کشور


• برنامه ریزی حمل و نقل از طریق شبکه های عصبی


• تصمیم گیری فازی


• توسعه سیستم های عرضه انرژی


• برنامه ریزی تولید در حالت احتمال با استفاده از شبیه سازی


(برگرفته از سایت دانشگاه علم و صنعت ایران)

 

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۳ امرداد ،۱۳٩۱