مراحل اصلی در پیاده‌سازی مدیریت ریسک

بسیاری از پروژه‌ها که فرض می‌شود تحت کنترل هستند، با ریسک به عنوان رخدادی شناخته‌نشده روبرو گردیده و کوشش می‌کنند آن را کنترل کنند. اکثر پروژه‌ها چنین رخدادهایی را به خوبی از سر رد می‌کنند ولی با یک تلاش جامع مدیریت ریسک ، رویدادهای ریسک قبل از وقوع، شناسایی و کنترل می‌گردند و یا برنامه‌ای تهیه می‌شود که در زمان وقوع این رویدادها با آنها مقابله کند.

 

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ ; شنبه ۳۱ تیر ،۱۳٩۱

گرایش های مهندسی صنایع:

رشته صنایع دردوره ی کارشناسی دارای چهارگرایش برنامه ریزی  وتحلیل سیستم ها، تولید صنعتی، تکنولوژی صنعتی وایمنی صنعتی است.البته گرایش های ذکرشده درسطح کارشناسی تفاوت چندانی با یکد یگر ندارد ، چرا که دانشجویان هر یک از گرایش های فوق ازمیان 142واحدی که دردوره ی کارشناسی  می گذارنند تنها10تا15واحد شان بایکدیگرمتفاوت است.(گرایش ایمنی صنعتی با25واحد اختصاصی متفاوت ، بیشترین تفاوت راباگرایش های دیگردارد).

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۳۱ تیر ،۱۳٩۱

تعاریف

از طرف موسسه مدیریت پروژه، مدیریت ریسک به عنوان یکی از نه سطح اصلی «کلیات دانش مدیریت پروژه» معرفی شده‌است. در تعریف این موسسه، مدیریت ریسک پروژه به فازهای شناسایی ریسک، اندازه گیری ریسک، ارائه پاسخ (عکس العمل در مقابل ریسک) و کنترل ریسک تقسیم شده‌است. در این تعریف، مدیریت ریسک پروژه عبارت است از «کلیه فرایندهای مرتبط با شناسایی، تحلیل و پاسخگویی به هرگونه عدم اطمینان که شامل حداکثرسازی نتایج رخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن نتایج وقایع نامطلوب می‌باشد».

 

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ ; شنبه ۳۱ تیر ،۱۳٩۱

دروس تخصصی گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها:

زبان تخصصی، برنامه ریزی حمل و نقل، اصول شبیه سازی، تحلیل سیستم ها، کار برد کامپیوتردر مهندسی صنایع، پروژه پایا نی اصول مدیریت وتئوری سازمان ، سیستم های اطلاعاتی ، کنترل مدیریت وکارآموزی.

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ٩:۳٥ ‎ب.ظ ; شنبه ۳۱ تیر ،۱۳٩۱

مهندسی صنایع در پیام نور:

رشته مهندسی صنایع در دانشگاه پیام نور به صورت بدون گرایش در نظر گرفته شده است.این امر با توجه به کاربری بالای این رشته،کسب فرصت های شغلی به ویژه در شهرستان ها بهبود خواهد بخشید.

در واقع رشته بدون گرایش مهندسی صنایع در دانشگاه پیام نور ما بین دو گرایش تحلیل سیستمها و تولید صنعتی قرار دارد که بیشتر شبیه رشته مهندسی صنایع در دانشگاه صنعتی شریف است که بدون گرایش ارایه می شود.

 

 

+ 

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ٩:۳٢ ‎ب.ظ ; شنبه ۳۱ تیر ،۱۳٩۱

گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها:

گرایش برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها تاحدودی جنبه نرم افزاری داردوبیشتربه ارائه ی راهکارهای سیستماتیک می پردازد.درواقع هدف این  گرایش تربیت کارشناسانی است که بتوانندبابهره گیری از روشهای جدید و سیستماتیک ومدلهای ریاضی، مسائل واحدهای صنعتی راتجزیه وتحلیل نموده و بیشترین رهنمودهارابرای استفاده از  منابع موجود درعملکرد اجزاء تشکیل سیستم ارائه بدهند.برای توضیح بیشترمهندس تحلیل سیستمهادرواقع اطلاعات جمع آوری شده رابا استفاده ازنرم افزارهای مختلف ومدل های ریاضی تجزیه و تحلیل نموده موارد بدست آمده راتنظیم وثبت کرده  و در اختیار واحدهای مختلف قرارمی دهد(حتی الا مکان اطلاعات رابه صورت نمودارنیزارائه میدهد) برای  مثال دریک سیستم صنعتی باجمع آوری اطلاعات وهماهنگ کردن ارگانها وسیستم های مختلف(سیستم های کیفیت،سیستم های مالی، سیستم های تدارک، سیستم های حسابداری و...) وارائه چارتی کامل ازآنهاسعی برآن دارد تاسیستم ها راازنظرمدیریت زمانی(زمان سنجی) بهبود بخشیده،تقسیم کاررا به بهترین نحو بین نیروی انسانی وماشین آلات انجام داده تا بیکاری در سیستم ها کاهش یابد (در مورد ماشین آلات به بررسی وثبت نواقص، ضعف قطعات وعلت کارافتادگی آنها می پردازد) خط تولید را موازنه کرده ونقاط گلوگاهی را مشخص می نماید تا خروجی با حداقل هزینه، بهبودیافته وبالانس شود. 

مهندسی تحلیل سیستم ها نسبت به سایرگرایش هابه بررسی جامع تر وکلان ترپروژه ها وسیستم ها می پردازد.

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ٩:۳٠ ‎ب.ظ ; شنبه ۳۱ تیر ،۱۳٩۱

زمینه های اشتغال

فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند به عنوان مهندس صنایع در واحدهای تولیدی، کیفی و خدماتی (خودرو سازی، شرکت‌های نفتی و ...) و یا به عنوان سیستم آنالیست در واحدهای مالی، بانکی،‌ بیمه و وزارتخانه‌ها و ... فعالیت کنند. از آنجایی که این رشته بسیار گسترده است، هرکس بنابر علاقه خود به سمت خاصی حرکت می‌کند و بدین جهت شغل آینده‌ی فارغ‌التحصیلان بیشتر به جهت‌گیری خودشان باز می‌گردد. به علاوه فارغ‌التحصیلان این رشته امکان ادامه تحصیل در رشته‌های مختلف مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت و حتی در مواردی علوم کامپیوتر و علوم ریاضی را نیز دارند.

 
 

 

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ٩:٢٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۳۱ تیر ،۱۳٩۱

زمینههای فعالیت مهندسی صنایع

با پیشرفت و تحول سریع علوم و فنون و پیچیدگیهای روز افزودن آن، بالطبع نظامهای تولیدی و خدماتی نیز گسترش یافتهاند که در این میان اداره صحیح و مناسب این گونه واحدها مستلزم بکارگیری تکنیکهای علمی و پیشرفته جهت پیشبینی مدلسازی، برنامهریزی، تأمین و تدارک، اجرا و نظارت و ارزیابی نتایج حاصله در راستای وظایف مدیریتی است. همانطوری که میدانیم فعالیت هر نظام اعم از تولیدی یا خدماتی با اتکا بر فناوری خاص آن امکان تداوم و استمرار دارد و صرفنظر از ماهیت فنی و صنعتی امر، فناوری دارای چهار جز اصلی یعنی شامل 1- تجهیزات، امکانات تولیدی و خدماتی 2- مدیریت و سازمان 3- نیروی انسانی 4- دانش فنی است. از آنجا که رشتههای مهندسی مرسوم نظیر مهندسی مکانیک، برق، ساختمان و ... بیشتر به ابعاد فنی صنعت (مورد 1 و 4) توجه دارند. در فرایند کسب و کار رقابتی به تنهایی پاسخگوی مسائل پیچیده خدمات مهندسی و مدیریتی مدرن امروزی که بصورت سیستماتیک تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و باورهای انسانی را در چرخه حیات سیستمهای مورد توجه خود لحاظ نمی نمایند نیستند. لذا برای رفع چنین کمبودهایی در قرن حاضر بویژه طی چند دهه اخیر، رشته جدیدی تحت عنوان مهندسی صنایع با بهره گیری از علوم ریاضی، فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و تکنیکها و فنون مهندسی بوجود آمده است. با توجه به مراتب فوق شاید مناسب بود این رشته با عنوان مهندسی مدیریت معرفی میشد، چرا که کاربردهای آن محدود به صنعت نیست و هر موسسه انتفاعی و غیر انتفاعی با جنبه صنعتی یا خدماتی میتواند از فنون و تکنیکهای مهندسی صنایع بهرهگیرد.

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ٩:٢۱ ‎ب.ظ ; شنبه ۳۱ تیر ،۱۳٩۱

مدیریت سیستم وبهره‌وری

مدیریت سیستم و بهره‌وری رامی‌توان چکیده دورهکارشناسی مهندسی صنایع دانست که به فارغ‌التحصیلان سایررشته‌های فنی و مهندسی که حداقل سه سال سابقه مدیریتی پس از اخذ لیسانس در واحدهای صنعتی داشته باشند اختصاص یافته است، ضمناً دانش آموختگان رشته مهندسی صنایع مجاز به انتخاب این گرایش نمی‌باشند.

 

    دوره کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره‌وری به منظور آموزش علوم و فنون اداره صنایع با تأکید بر کاربرد روشهای کمی و نظام‌گرا در اداره امور صنعتی تدوین گشته است. از آنجا که روشهای مورد استفاده در این دوره به آموزش و تجزیه و تحلیل مسائل مهندسی نیز وابستگی گسترده‌ای دارد، دانش آموختگان دوره‌های کارشناسی فنی و مهندسی بعلت آگاهی از دانش مهندسی برای فراگیری دروس دوره مزبور نیز آمادگی کافی را خواهند  داشت تا با آگاهی کافی بتوانند در مشاغل مدیریتی مشغول بکار شوند.

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ٩:٠٩ ‎ب.ظ ; شنبه ۳۱ تیر ،۱۳٩۱

سایت های مرتبط

با پیشرفت روز افزون اینترنت سایت های مرتبطی در زمینه مهندسی راه اندازی شده است که هر کدام به دنبال ارائه مطالب مفید و جذب دانشجویان به سمت خود بوده اند از جمله این سایت ها می توان به پرتال دانشجویان مهندسی صنایع و یا بانک جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا)اشاره نمود که این سایت ها با در اختیار قرار دادن کتاب و جزوات مهندسی صنایع سعی در جذب بیشتر دانشجویان دارد.

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ٩:٠٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۳۱ تیر ،۱۳٩۱

آموزش عالی مهندسی صنایع در ایران

دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف به عنوان اولین دانشکده مهندسی صنایع کشور در سال 1347 با پذیرش 39 دانشجوآغاز به کار کرد.در سال 1352 نیز دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران آغاز به کار کرد. و در سال 1355 گروه مستقلی تحت عنوان مهندسی صنایع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) تشکیل شد و اولین گروه فارغ‌التحصیلان دانشکدهٔ مهندسی صنایع این دانشگاه در سال 1362 وارد جامعهٔ صنعتی کشور گردید. با گذشت زمان ، این رشته به عنوان رشته ای مهندسی در دانشگاه های مختلف کشور جایگاه خود را پیدا کرده است. رشته تحصیلی مهندسی صنایع، در دانشگاه‌های ایران، در دوره کارشناسی، با گرایشهای زیر ارائه می شود:

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۸:٥۸ ‎ب.ظ ; شنبه ۳۱ تیر ،۱۳٩۱

انجمن مهندسی صنایع آمریکا، تعریف ذیل را بیان کرده‌است :

مهندسی صنایع رشته‌ایست که با طراحی، پیاده سازی و بهبود سیستمهای یکپارچه ای از انسان (human)، مواد (material)، اطلاعات (information)، تجهیزات (instrument) و انرژی (energy)مرتبط می‌باشد . این رشته بر پایه دانش تخصصی در علوم ریاضی، طبیعی، اجتماعی و نیز قوانین و روشهای تجزیه و تحلیل مهندسی و طراحی بنا شده است تا به کمک آنها به ارزیابی نتایج حاصل از سیستم‌های یکپارچه بپردازد .

همچنین مهندسی صنایع راجع به مدیریت عملیات، مهندسی سیستم‌ها، مهندسی تولید و مهندسی ساخت یا مهندسی سیستم‌های ساخت آگاهی می‌دهد؛ وجه تمایز مهندسی صنایع به شرکت داشتن نقطه نظرات دانش آموختگان آن در کارشان باز می‌گردد. این رشته عموماً با‌عنوان مهندسی سیستم‌های سالم مطرح است. (در یک جمله هزینه و زمان کمتر برای بازده و راندمان بالاتر

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۸:٥٦ ‎ب.ظ ; شنبه ۳۱ تیر ،۱۳٩۱

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع، یکی از شاخه‌های مهندسی می‌باشد که به توسعه، بهبود، اجرا و ارزیابی سیستم‌های منسجم انسانی، مالی، اطلاعاتی، تجهیزات، انرژی، ماده و فرایند می‌پردازد. مهندسی صنایع برپایه ترکیب و ادغام مبانی ریاضیات٬ فیزیک و دانش‌های اجتماعی با متدهای مهندسی تحلیل و طراحی به‌منظور تعیین پیش بینی و ارزیابی نتیجه بدست‌ آمده از سیستم‌های مطبوع طراحی شده‌است. در سیستم‌های تولید ناب و بدون خطا (Lean Manufacturing)٬ مهندسی صنایع در جهت حذف و کاهش منابع تلف شده از قبیل زمان٬ پول، ماده و انرژی نقش کلیدی دارد.

 

 

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۸:٥٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۳۱ تیر ،۱۳٩۱

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع، یکی از شاخه‌های مهندسی می‌باشد که به توسعه، بهبود، اجرا و ارزیابی سیستم‌های منسجم انسانی، مالی، اطلاعاتی، تجهیزات، انرژی، ماده و فرایند می‌پردازد. مهندسی صنایع برپایه ترکیب و ادغام مبانی ریاضیات٬ فیزیک و دانش‌های اجتماعی با متدهای مهندسی تحلیل و طراحی به‌منظور تعیین پیش بینی و ارزیابی نتیجه بدست‌ آمده از سیستم‌های مطبوع طراحی شده‌است. در سیستم‌های تولید ناب و بدون خطا (Lean Manufacturing)٬ مهندسی صنایع در جهت حذف و کاهش منابع تلف شده از قبیل زمان٬ پول، ماده و انرژی نقش کلیدی دارد.

 

 

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۸:٥٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۳۱ تیر ،۱۳٩۱

برگرفته از منبع زیر


www.leitnerbox.ir/1387/09/معرفی-رشته-مهندسی

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۸:٤۸ ‎ب.ظ ; شنبه ۳۱ تیر ،۱۳٩۱

نقش متمایز مهندسی صنایع در ایران کنونی:‌

عواملی وجود دارند که نقشهای جدیدی برای مهندسی صنایع در ایران امروز موجب می‌شوند .
در کشور ما حیطه فعالیت و مسولیت بسیاری از مهندسین فراتر از چارچوب وظایفی است که به طور متداول در سایر کشورها برای آنان ترسیم گردیده ؛ مدیریت سطوح بالا و میانی بسیاری از کارخانجات و صنایع و همچنین بسیاری از سازمانهای بزرگ خدماتی ، بازرگانی و حتی فرهنگی به مهندسین محول شده است ، درحالیکه در سایر نقاط دنیا این‌گونه مسولیتها عموما به مدیران حرفه‌ای که تحصیلات ویژه مدیریت دارند واگذار می‌گردد . در آمریکا و در طی چند دهه اخیر واگذاری مدیریت رده‌بالا به مدیران مالی و حقوقی روندی صعودی داشته است . اما دلایل وجود این نقص در کشور ما چیست ؟ شاید بتوان به طور اجمال در دو بعد ذیل به این دلایل پاسخ داد :
الف – با توجه به وضعیت موجود ایران ، مهندسین بیشترین قابلیت را برای مدیریت کارا و موثر از خود نشان داده‌اند که خود معلول عواملی می‌باشد از قبیل آنکه دانشجویانی که رتبه‌های بهتری حاصل نموده‌اند ترجیح می‌دهند تا در رشته‌های مهندسی تحصیل نمایند ؛ لازم به ذکر است که این پدیده ، خود معلول ساختار نامناسب آموزشی کشورمان می‌باشد که در نتیجه آن به رشته‌های پراهمیتی چون مدیریت ، اقبال کمتری می‌شود 

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۸:٤٥ ‎ب.ظ ; شنبه ۳۱ تیر ،۱۳٩۱

اصول فکری و دیدگاه ها در مهندسی صنایع

اساس مهندسی در هر گرایشی طراحی مبنی بر اندازه گیری، محاسبه و تحلیل با استفاده از علوم ریاضی و تجربی شکل میگیرد. در نتیجه حرفه مهندسی کاملاً دید فنی و ماشینی دارد که موجب محدودیت دیدگاه در ابعاد خاص شده و برخی موضوعات مانند یافتن بهترین روشهای مدیریتی و ارتباطات انسانی در دیدگاه محض مهندسی نادیده گرفته میشود. مهندسی صنایع با در برداشتن نگرش سیستماتیک و فراگیر ارتباط تخصصهای مختلف و نهاد مدیریت سازمان را ایجاد نموده و امور برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت بر امور اجرایی با هماهنگی بیشتری دنبال میگردد. این نگرش استمرار همان سیر تفکر تیلور و هم عصران وی میباشد که با تلاش تک تک آنان مجموعه اصول و نگرشهای مدیریت علمی موجودیت یافت. مدیریت علمی همان نگرش سنتی مهندسی صنایع است. با پیشرفت مدیریت علمی، مهندسی صنایع با تفکری بر مبنای علوم ریاضی، فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی در عرصه صنعت و خدمات ظهور کرد که به معنی ایجاد یک تفکر فراگیر و سیستماتیک بود. نگاه مهندسی صنایع به مسائل از زوایا و دیدگاه های مختلف همانند توجه به خروجی و محصول سیستم، توجه به مشتری ویا نگرش به بهره وری سازمان قابل طرح و پیگیری میباشد که بر مبنای اصول فکری تقریباً یکسانی دنبال میگردد. اکنون باید دید که اصول فکری مهندسی صنایع بر چه عواملی استوار است. در این راستا بطور خلاصه اصول فکری مهندسی صنایع ذیلاً ارائه شده است.

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۸:۳٦ ‎ب.ظ ; شنبه ۳۱ تیر ،۱۳٩۱

اهمیت مهندسی صنایع

مرور توانمندیها و خدمات مهندسی صنایع نقش و اهمیت مهندسی صنایع را بوضوح بیان میکند. امروزه حیات اقتصادی سازمانها و موسسات تولیدی و خدمات در بازار رقابتی شدید جهانی به استفاده بهینه از منابع در دسترس وابسته است. عموماً منابع در دسترس شامل مواد، منابع انسانی، ماشینآلات (شامل تجهیزات، لوازم جانبی، امکانات مورد نیاز شامل فضا و انرژی و …)، منابع اطلاعاتی و منابع مالی طبقهبندی میشوند. ایجاد و نگهداری منابع یاد شده هزینه هایی را برای سازمان بهدنبال دارد. هزینه تمام شده واحد محصول هر موسسه متأثر از نحوه به کارگیری این منابع است. هر شرکت تولیدی یا خدماتی که بتواند هزینه های خود را به حداقل ممکن برساند و به بیانی دیگر توانایی استفاده بهینه از منابع را در تمام ارکان سازمانی خود ایجاد نماید یا حاشیه سود بیشتری به دست خواهد آورد و یا قادر خواهد بود که قیمتهای فروش خود را با حفظ حاشیه سود قبلی، کاهش دهد. این بدان معنی است که قدرت رقابتی موسسه مذکور در بازار افزایش مییابد. با توجه به تحولات اقتصاد جهانی قدرت رقابتی شرط اساسی موفقیت در کسب و کار نوین محسوب میشود. در کنار این مسائل، توجه به نوآوریها و ارتقا کیفی محصولات و خدمات که از طریق تلاش برای یافتن طرحهای بهبود یافته و همچنین تحول در فرآیند کسب و کار نیز بقا و رشد موسسات را در پی خواهد داشت. با توجه به مراتب فوق اگر ضرورتها و نیازمندیهای رسیدن به امور مذکور را با تکنیکهای مهندسی صنایع تطبیق دهیم مشاهده میشود که مهندسی صنایع ابزار لازم برای حصول اهداف سازمانی را بطور فراگیر و سیستماتیک فراهم میآورد و این نشانگر نقش و اهمیت بالای مهندسی صنایع بعنوان موتور محرک حرکت سازمانهای امروزی است.

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۸:۳٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۳۱ تیر ،۱۳٩۱

 

مهندسی ، شامل کاربرد روشهای تجزیه و تحلیل اصول فیزیکی برای تبدیل مواد خام و سایر منابع به فرمی که رضایت و احتیاجات آدمی را تامین کند، میباشد.
با پیشرفت علم و تکنولوژی و تعامل این دو با هم، تخصصها و گرایشهای مختلف مهندسی بوجود آمده اند. در این ارتباط مهندسی صنایع رشته نسبتاً جدید است که ضمن برخورداری از مفهوم کلی مهندسی، حوزه های کاری فراتری را در مقایسه با سایر رشته ها مورد توجه قرار میدهد. نوشته حاضر سعی دارد مطالبی را جهت آشنایی با مهندسی صنایع در ذیل ارائه نماید.

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۸:۳٠ ‎ب.ظ ; شنبه ۳۱ تیر ،۱۳٩۱

صنعت و بازار کار

صنعت و بازار کار

فارغ التحصیلان قادر خواهند بود با بکارگیری روشهای سیستماتیک و مدلهای ریاضی، مسائل تصمیم گیری را در سطح سازمان و واحدهای نظامی تجزیه و تحلیل نموده و بهترین رهنمود را در استفاده بهینه از منابع انسانی و تجهیزاتی و عملکرد اجزاء متشکل سیستمها ارائه دهند.
برخی از دروس اصلی و تخصصی این رشته عبارتند از:
مهندسی ماشین، تئوری و آنالیز تصمیم گیری مهمات مواد منفجره، طرح سیستمهای اطلاعاتی و کنترل مدیریت، اصول و قواعد لازم، مهندسی سلاح و بالستیک و ….
فارغ التحصیلان توانایی لازم را در انتخاب تصمیم بهینه از میان راه کارهای موجود یا ابداعی، قابلیت و توانایی مناسب جهت فرماندهی، مدیریت و کنترل و نظارت، قابلیت و توانایی مناسب در شناخت و تجزیه و تحلیل مسائل سازمانی و توانایی های دیگر را کسب می کنند.

 

 

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ ; شنبه ۳۱ تیر ،۱۳٩۱

تحصیل در معتبرترین دانشگاه صنعتی هلند - تهران - (تهران)

دانشگاه صنعتی دلفت هلند در شهر دلفت (مجاور شهر لاهه) معتبرترین دانشگاه فنی-مهندسی هلند و یکی از برجسته ترین مراکز علمی صنعتی در سطح اروپا و حتی جهان محسوب میشود. برای توسعه فعالیتهای بین المللی و جذب دانشجو از خارج، این دانشگاه تعداد قابل توجهی از دوره های آموزشی خود را به زبان انگلیسی برگزار مینماید. دانشگاه صنعتی دلفت از نظر وزارت علوم ایران یک دانشگاه ممتاز محسوب میشود و مدارک صادره از سوی آن در تمام مقاطع تحصیلی بصورت قطعی قابل ارزشیابی است. داشتن حداقل نمره آیلتس 6 یا تافل 550 (معادل 80 در IBT) برای پذیرفته شدن در دانشگاه الزامی است.مؤسسه خدمات اعزام دانشجوی رؤیای دانش، نماینده تعدادی از این دانشگاهها در ایران و دارای مجوز اعزام دانشجو به هلند، بلژیک و نروژ از وزارت علوم، شما را تا آخرین نقطه برای شروع تحصیل و اسکان و اقامت در اروپا همراهی مینماید.
مدارک مورد نیاز

فرم ثبت نام، نامه درخواست همراه با توصیف (Motivation Letter)، دو برگ توصیه نامه علمی از اساتید (برای دارندگان مدرک کارشناسی)، رزومه، مدرک زبان انگلیسی، ترجمه رسمی مدارک تحصیلی و ریزنمرات، فتوکپی تمام صفحات گذرنامه، 4 قطعه عکس پاسپورتی، گواهی سوابق کاری (در صورت وجود)، ترجمه رسمی گواهی اشتغال به تحصیل همراه با ریزنمرات واحدهای گذرانده شده (برای دانشجویان سال آخر کارشناسی

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ ; شنبه ۳۱ تیر ،۱۳٩۱

ارائه مدلی برای ارزیابی میزان آمادگی سازمان ها در پذیرش سیستم های اطلاعاتی

چکیده
امروزه کسب و کار و فن آوری اطلاعات دو مقوله ی جدایی ناپذیرند، آن چنان که تفکیک این دو در
سازمان ها ناممکن به نظر می رسد. سیستم های اطلاعاتی از جمله ابزارهای نوین مدیریتی هستند که
سازمان ها را در رسیدن به اهداف کسب و کار خود یاری می رسانند.
هدف از این مقاله ارائه ی مدلی برای ارزیابی میزان آمادگی سازمان ها در پذیرش سیستم های اطلاعاتی
می باشد. در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه های طراحی شده نظرات کارشناسان دو سازمان
جمع آوری شده و بر مبنای یک مدل، انواع شاخص های مرتبط با هر یک از مولفه ها مورد ارزیابی و
شناسایی قرار گرفته است. با استفاده از چنین مدلی می توان میزان آمادگی یک سازمان در بکارگیری
سیستم اطلاعاتی مدیریت را تعیین نموده و راهکارها و استراتژی های مناسب جهت بهبود نقاط ضعفآن ها را ارائه نمود.

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۸:٢۱ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٥ تیر ،۱۳٩۱

لطیفه

 تجربه ناب برای موفق شدن در سازمانهای دولتی:

در صورتی که کارمند دولت هستید حتما از این تجربیات استفاده کنید.

1- در یک سیستم دولتی؛ سعی کنید «لال بودن» را تمرین کنید! این تمرین در میزان عزیز بودن شما بسیار موثر است.

2- در یک سیستم دولتی؛ هیچگاه کارمندان را با یکدیگر مقایسه نکنید؛ چون قطعا شاهد تبعیض خواهید بود.

3- در یک سیستم دولتی؛ اگر مدیرتان 3 یا 4 ایراد دارد انتظار رفتنش را نکشید، چون قطعا نفر بعدی او 43 ایراد دارد!

4- در یک سیستم دولتی؛ می توانید با کارهای کم و کوچک، محبوبیت فراوانی به دست آورید؛ فقط کافی است «زبان» خود را تقویت کنید!

5- در یک سیستم دولتی؛ ممکن است که هر چه بیشتر کار کنید، بیشتر خوار و خفیف باشید.

6- در یک سیستم دولتی؛ با اشکالات سازمانتان بسازید و هرگز آنها را با مدیرتان در میان نگذارید؛ درغیر این صورت یک مشکل دیگر به سازمان اضافه می شود. آن مشکل، شما هستید!

7- در یک سیستم دولتی؛ اشتباهات یک مدیر را هیچگاه به مدیر دیگر نگویید؛ در غیر اینصورت بجای یک مدیر، دو مدیر در مقابل شما موضع گیری خواهند کرد.

8- در یک سیستم دولتی؛ با انجام کارهای مختلف و فعالیتهای به موقع، نظم شما تشخیص داده نمی شود؛ بلکه برای این کار راههای ساده تری هم هست. مثلا فقط کافیست همیشه میز کارتان را منظم نگه دارید!

9- در یک سیستم دولتی؛ اضافه بر کارهای معمول کار اضافه ای انجام ندهید؛ در غیر اینصورت انتظار پاداش بیشتری نیز نداشته باشید.

10- در یک سیستم دولتی؛ همیشه حرفها (فرمایشات) مدیرتان را تایید کنید، حتی اگر از نظر او «ماست، سیاه باشد!»

11- در یک سیستم دولتی؛ تنها کاری که واجب است سریع انجام دهید، کاری است که مدیر شما شخصا از شما خواسته است.

12- در یک سیستم دولتی؛ تنها انگیزه ای که می تواند شما را وادار به کار کند «کسب روزی حلال» است.

13- در یک سیستم دولتی؛ آسه برو، آسه بیا، که گربه شاخت نزنه؛ مگر اینکه با گربه نسبتی داشته باشید!

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۳ تیر ،۱۳٩۱

استفاده از منابع زیر

www.leitnerbox.ir/1387/09/معرفی-رشته-مهندسی-� 

سایت تخصصی مهندسی صنایع

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۳ تیر ،۱۳٩۱

گرایش های کارشناسی مهندسی صنایع

رشته صنایع دردوره ی کارشناسی دارای چهارگرایش زیر است:

* برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها
* تولید صنعتی
* تکنولوژی صنعتی
* ایمنی صنعتی

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۳ تیر ،۱۳٩۱

تعداد واحد های درسی

واحدهای درسی این دوره ۱۵۲ واحد و به شرح ذیل ارائه می‌گردند:
الف) دروس عمومی       ۲۳ واحد
ب) دروس پایه              ۲۸ واحد
ج) دروس اصلی           ۶۲ واحد
د) دروس اختصاصی     ۴۰ واحد
جمع کل                   ۱۵۳ واحد

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۳ تیر ،۱۳٩۱

بازار کار

کارهای مشخص مهندسی صنایع در بازار کسب و کار عبارتند از

:برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی سازمان
:مدیریت تولید
:مدیریت مهندسی
:مدیریت پروژه
:مهندسی لجستیک
:سیستمهای تولیدی
:مهندسی سیستمهای کیفیت
:مهندسی سیستمهای اطلاعاتی
:مهندسی مالی
:مهندسی ارزش
:مهندسی سیستمهای بهره وری
:طراحی فرایندها و ساختارهای سازمانی

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۳ تیر ،۱۳٩۱

تاریخچه مهندسی صنایع

اولین جرقه های پیدایش مهندسی صنایع بعنوان یک تخصص با آغاز انقلاب صنعتی در ابتدای قرن ۱۹ زده شد. انقلاب صنعتی که با ظهور اختراعات جدید خصوصاً در صنعت نساجی و اختراع ماشینبخار آغاز شد، باعث بکارگیری نیروی انسانی بیشتر و افول صنایع کوچک دستی شد. با گسترش کارخانجات، نیاز به مدیریت و تفکر مدیریتی بیش از پیش احساس شد. افراد بسیاری در جهت ارتقا کیفیت محصولات تلاش کردند. آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد پیشنهاد تقسیم کار را داد. وی بیان کرد که میتوان با تقسیم کار در کارخانه پیچسازی نتیجه کار را به مقدار زیادی بهبود بخشید. به موازات اختراعات و نوآوری در فرایندها، روشهای حسابداری و هزینه یابی گسترش یافتند. روشهای تحلیل علمی، آزمایشات و اثباتهای علمی در طراحی و ساخت ابزارآلات و ماشینها بکار گرفته شد و در نتیجه، اثرگذاری این تحولات در تفکر سازمانی مدیریت موجب شد مدیریت علمی به عنوان یک نگرش و روش حرفه ای مطرح شود. اولین تلاش برای علمی شدن مدیریت از آمریکا شروع شد. در سال ۱۸۸۱ فردریک تیلور پدر مدیریت علمی، اندیشه های خود را توسعه داد. فرانک گیلبرت و همسرش لیلیان در جهت مطالعه کار با بررسی حرکات توانستند ابزار جدیدی را ابداع کنند. همچنین آنان به مسائل روانشناسی و انگیزه های انسانی توجه نمودند. عملکرد پرداخت پاداش و نتایج قابل قبول آن توسط امرسان ایجاد و توسعه یافت. مجموعه فعالیتهای تیلور و هم عصرانش برای فرموله کردن اصول اساسی به عنوان روشهای علمی مدیریت متمرکز شده بود که این فعالیتها به زودی تحت عنوان مدیریت علمی شناخته شد.

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۳ تیر ،۱۳٩۱

مهندسی صنایع چیست؟

مهندسی ، شامل کاربرد روشهای تجزیه و تحلیل اصول فیزیکی برای تبدیل مواد خام و سایر منابع به فرمی که رضایت و احتیاجات آدمی را تامین کند، میباشد.
با پیشرفت علم و تکنولوژی و تعامل این دو با هم، تخصصها و گرایشهای مختلف مهندسی بوجود آمده اند. در این ارتباط مهندسی صنایع رشته نسبتاً جدید است که ضمن برخورداری از مفهوم کلی مهندسی، حوزه های کاری فراتری را در مقایسه با سایر رشته ها مورد توجه قرار میدهد. نوشته حاضر سعی دارد مطالبی را جهت آشنایی با مهندسی صنایع در ذیل ارائه نماید.

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۳ تیر ،۱۳٩۱

گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم هاش

تخصص این کارشناس ایجاب مى کند تا ، با استفاده از روشهاى نظام مند و مدل هاى ریاضى ، مسایل تصمیم گیرى در سطح واحدهاى اجرایى راتجزیه و تحلیل کرده ، بهترین راهکارها را در استفاده موثر از منابع موجود و عملکرد معقول اجزاء متشکله نظام ها به مدد ابزارهاى تحلیلى ارایه نماید. او به عنوان نمونه با مدلسازى مى تواند تعیین کند ، شبکه لوله کشى آب شهر که در گذر زمان نیاز به تعمیر و نگهدارى پیدا مى کند ، بطور منظم چگونه برنامه ریزى شود تا ، از کار افتادگى ها به دلیل نیاز به تعمیرات به حداقل برسند . چگونه واحدى تولیدى یا خدماتى را برنامه ریزى بهینه کرد تا به میزان قابل توجهى به اهداف تعریف شده دست یابد. مباحثى چون طرح ریزى اطلاعاتى و کنترل مدیریت ، برنامه ریزى حمل و نقل ، اصول شبیه سازى ، تجزیه و تحلیل نظام ها و اصول مدیریت که وابستگى مطلوبى به ریاضیات و آماردارند را ، مى توان بخشی از زمینه هاى علمى تخصصى این کارشناس ذکرکرد

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٢ تیر ،۱۳٩۱

نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید-دکتر محمد مدرس

 
نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید- دکتر محمد مدرس یزدی
بیوگرافی دکتر مدرس یزدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 AWT IMAGE

محمدمدرس یزدی

  استاد

  دانشکده مهندسی صنایع

  دانشگاه صنعتی شریف

 

  تلفن دانشگاه : 66165719

  فکس : 66022702

  پست الکترونیکی: modarres@sharif.edu

 

تحصیلات:

  دکترا : مهندسی سیستمها وتحقیق درعملیات – دانشگاه کالیفرنیا، لوس انجلس. (UCLA) ، 1354

  کارشناسی ارشد: مهندسی سیستمها وتحقیق درعملیات – دانشگاه کالیفرنیا، لوس انجلس. (UCLA) ، 1354

  کارشناسی ارشد : مهندسی برق –دانشگاه تهران 1347

  

  استاد نمونه کشور سال 1387

  

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۱ تیر ،۱۳٩۱

نرم افزارهای گرافیک و ترسیم

visio و hg3


1- نام نرم‌افزار: VISIO
نمودارها : OPC، FPC، مونتاژ، CPM و گانت چارت.
قابلیت‌ها/ امکانات: امکان تغییر شکل و ویرایش و تغییر رنگ، ارتباط با word و Excel، مرتب کردن اجزاء مانند رسم چیدمان تولید و پر کردن فضاهای خالی.

2- نام نرم‌افزار: Harvard Graphics (HG3)
نمودارها :میله‌ای، سازمانی، چند‌گانه، نمودارهای آماری
قابلیت‌ها/ امکانات: ایجاد جدول‌ها و طرح‌ها، اساس کار استفاده از منوها، تهیه اسلایدهای 35میلی‌متری با یکFilm Recorder.

 

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۱ تیر ،۱۳٩۱

نرم افزار های تحقیق در عملیات


1- نام نرم‌افزار: General Algebraic Modeling System (GAMS)
نوع مساله : برنامه‌ریزی خطی، غیرخطی، عدد صحیح، مختلط و
قابلیت‌ها/ امکانات: انواع محدودیت‌ها، تابع هدف متغیر تعریف می‌شود، پرقدرت‌ترین نرم‌افزار تحقیق در عملیات.

2- نام نرم‌افزار: GINO
نوع مساله : برنامه‌ریزی خطی و غیرخطی
قابلیت‌ها/ امکانات: استفاده از روش حل ماتریسی، مساله مورد نظر به صورت کدهای ASCII ذخیره می‌شود، دارای help خوب، گزارش نهایی از حل مساله می‌دهد.

3- نام نرم‌افزار: LINDO
نوع مساله : برنامه‌ریزی خطی، عدد صحیح، مختلط، صفر و یک
قابلیت‌ها/ امکانات: حل به دو روش: 1‌- مساله را خودبه‌خود حل کرده و گزارش نهایی بدهد؛ 2‌- مرحله به مرحله آن را حل کند. دارای help خوب، شاملLindo/386 ,Super lindo, Lindo Student است که Super Lindo از همه قوی‌تر است.

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۱ تیر ،۱۳٩۱

نرم افزار های امار و احتمالات


1- نام‌ نرم‌افزار : Mini Tab
نمودار : کلیه نمودارهای کنترل کیفیت: مانند ,U,C پارتو، نقص، علت و معلولی و … ، انواع نمودارهای حرفه‌ای.
قابلیت: فرستادن اطلاعات و داده‌ها بر روی Excel، محاسبات تئوری احتمالات (ضریب هم‌بستگی، توزیع‌های پیوسته و گسسته، جداول فراوانی، مقادیر احتمالی) و تست‌های آماری، انجام رگرسیون خطی، پله‌ای و …، آنالیز داده‌ها غیرپارامتری، سری زمانی و انواع واریانس‌ها (دوطرفه و چند طرفه)، رسم همزمان 15 گراف.

2- نام نرم‌افزار: SPSS
نمودار :انواع نمودارها و نمایش گرافیکی دوبعدی و سه‌بعدی، انواع نمودارهای کنترل کیفیت
قابلیت: تهیه انواع جدول‌های احتمالات، تهیه انواع طرح‌های آماری، روش‌های رگرسیون و محاسبه انواع آن، آنالیز داده‌ها غیرپارامتری و داده‌های آماری در زمینه کنترل کیفیت با در نظر گرفتن جدول داده‌ها و نمودارها، محاسبه انواع داده‌های آماری (میانگین، میانه و …) صدور فایل‌ها و Save کردن بر روی بقیه نرم‌افزارها مانند Access، help قوی.

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۱ تیر ،۱۳٩۱

نرم افزار های امار و احتمالات


1- نام‌ نرم‌افزار : Mini Tab
نمودار : کلیه نمودارهای کنترل کیفیت: مانند ,U,C پارتو، نقص، علت و معلولی و … ، انواع نمودارهای حرفه‌ای.
قابلیت: فرستادن اطلاعات و داده‌ها بر روی Excel، محاسبات تئوری احتمالات (ضریب هم‌بستگی، توزیع‌های پیوسته و گسسته، جداول فراوانی، مقادیر احتمالی) و تست‌های آماری، انجام رگرسیون خطی، پله‌ای و …، آنالیز داده‌ها غیرپارامتری، سری زمانی و انواع واریانس‌ها (دوطرفه و چند طرفه)، رسم همزمان 15 گراف.

2- نام نرم‌افزار: SPSS
نمودار :انواع نمودارها و نمایش گرافیکی دوبعدی و سه‌بعدی، انواع نمودارهای کنترل کیفیت
قابلیت: تهیه انواع جدول‌های احتمالات، تهیه انواع طرح‌های آماری، روش‌های رگرسیون و محاسبه انواع آن، آنالیز داده‌ها غیرپارامتری و داده‌های آماری در زمینه کنترل کیفیت با در نظر گرفتن جدول داده‌ها و نمودارها، محاسبه انواع داده‌های آماری (میانگین، میانه و …) صدور فایل‌ها و Save کردن بر روی بقیه نرم‌افزارها مانند Access، help قوی.

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۱ تیر ،۱۳٩۱

نرم افزار های کنترل موجودی


1- نام نرم‌افزار: Alliance/ MFG
مشخصات :ارائه توابع کلی‌ MRP و MRPII مانند: پیش‌بینی، سفارش خرید، سفارش فروش، گزارشات برنامه‌ریزی، کنترل موجودی، کنترل کارگاهی، پیگیری وظایف، و …، ارتباط با نرم‌افزارهای Quikbooks ، Realword ، Planis , ACCPAC, Soloinon و … دارا بودن یک واسطه بارکد.

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۱ تیر ،۱۳٩۱

نرم افزار های طرح ریزی واحدهای صنعتی


1- نام نرم‌افزار ALDEP :
اطلاعات ورودی : طول و عرض زمین مورد نظر ، تعداد دپارتمان‌ها، نمودار رابطه فعالیت‌ها، ساخت بخش‌ها، کمترین درجه ارتباط، عرض نوار چیدمان، حداقل امتیاز برای چاپ یک طرح
قابلیت/ شرح: الگوریتم ایجاد کننده، مکانیزم کار تصافی، وارد کردن تعداد طرح‌هایی که در هر مرحله باید استقرار یابد، طرح استقراری در هر مرحله

2- نام نرم‌افزار: COMLAD
ورود اطلاعات به دو روش: 1‌ـ لیست محصولات؛ 2ـ نمودار ارتباطات
قابلیت/ شرح: ویرایش قوی‌تر نسبت به QS و Planet، ارائه طرح نهایی با امتیاز دادن به طرح‌ها و محاسبه حداکثر و حداقل آنها.

3- نام نرم‌افزار : Factory Flow
اطلاعات ورودی : جریان مواد، میزان تولید و انواع تولید
قابلیت/ شرح: رسم چارت‌های مختلف با رنگ‌های متنوع، تخمین فضای انبار مورد نیاز، رسم نمودار ازـ به و شدت ـ مسافت، تهیه بهترین استقرار با توجه به حجم تولید، فیلتر کردن دیاگرام‌های پیوسته، استفاده از ابزارهایی مانند Factory OPT، Factory CAD برای ارائه Layout بهینه، طراحی چارت در 13 و ACAD12 و …

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۱ تیر ،۱۳٩۱

کاربرد نرم افزار ها در مهندسی صنایع

نرم افزارهای کنترل پروژه

1- نام نرم‌افزار: Harvard Project Manager (HPM)
رسم نمودار: نمودارهای پرت و گرت به اندازه دلخواه
قابلیت‌ها/ امکانات: محاسبه محدودیت‌های FF و SF و … قابلیت تعریف 350فعالیت با حداکثر 12 کاراکتر، آنالیز مقادیر به دست آمده تجمعی و گراف آن، هزینه‌بندی انواع پروژه‌ها، تعریف تقویم برای هر منبع تعیین زمان استفاده از منبع در تخصیص منابع

2- نام نرم‌افزار: Microsoft Project (MSP)
رسم نمودار: نمودارهای پرت و گرت و گانت
قابلیت‌ها/ امکانات : به کار بردن و پروسه کردن روزهای کاری و تعطیل، محاسبه زمان پایان پروژه، محاسبه انواع شناورهای LF و EF و …، امکان استفاده از Password پشتیبانی انواع پلاتر و چاپگر، آنالیز انواع هزینه‌ها، محاسبه هزینه‌ اضافه‌کاری، قابلیت تعریف حداکثر 9999 فعالیت و منبع با حداکثر 256 کاراکتر، تعریف کردن فعالیت جدید در فضای پرت و جابه‌جا کردن آنها، گزارش دادن نمودار میله‌ای منبع در مقیاس زمان

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۱ تیر ،۱۳٩۱

گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
تخصص این کارشناس ایجاب مى کند تا ، با استفاده از روشهاى نظام مند
 و مدل هاى ریاضى ، مسایل تصمیم گیرى در سطح واحدهاى اجرایى 
راتجزیه و تحلیل کرده ، بهترین راهکارها را در استفاده موثر از منابع موجود
 و عملکرد معقول اجزاء متشکله نظام ها به مدد ابزارهاى تحلیلى ارایه نماید.
 او به عنوان نمونه با مدلسازى مى تواند تعیین کند ، شبکه لوله کشى آب شهر 
که در گذر زمان نیاز به تعمیر و نگهدارى پیدا مى کند ، بطور منظم چگونه برنامه ریزى
 شود تا ، از کار افتادگى ها به دلیل نیاز به تعمیرات به حداقل برسند . چگونه
 واحدى تولیدى یا خدماتى را برنامه ریزى بهینه کرد تا به میزان قابل توجهى 
به اهداف تعریف شده دست یابد. مباحثى چون طرح ریزى اطلاعاتى 
و کنترل مدیریت ، برنامه ریزى حمل و نقل ، اصول شبیه سازى ،
 تجزیه و تحلیل نظام ها و اصول مدیریت که وابستگى مطلوبى
 به ریاضیات و آماردارند را ،
 مى توان بخشی از زمینه هاى علمى تخصصى این کارشناس ذکرکرد. 

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٠ تیر ،۱۳٩۱

 

 

 

یاد خدا آرام بخش قلب هاست

آنکه می خواهد روزی پریدن آموزد، ابتد ا باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالا رفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند 

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ٦:٤٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٩ تیر ،۱۳٩۱

تحلیل کننده سیستم کیست؟

تحلیل کننده سیستم کیست؟

تحلیل کننده یا آنالیست، فردی است متخصص در این زمینه که با استفاده از آموخته های علمی و تجارب عملیش، صلاحیت لازم جهت انجام دادن بررسیهای جامع و همه جانبه در امر تجزیه وتحلیل را واجد است.

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ٦:٤۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٩ تیر ،۱۳٩۱

وظایف واحد تجزیه تحلیل سیستم ها

وظایف واحد تجزیه تحلیل سیستم‌ها

چنانچه واحد تجزیه تحلیل سیستم‌ها در داخل سازمان به وجود آید،به عنوان واحد ستادی عمل می‌کند و مدیران را در اجرای وظیفه ایجاد تغییر مدد می‌رساند.
ذیلا به اهم وظایف واحد تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و روشها اشاره می‌شود:
1- بررسی و تجزیه وتحلیل ترکیب و ساخت سازمان به منظور ایجاد تشکیلات مناسب با احتیاجات سازمان.
2- استقرار مناسب ترین سیستم‌ها، روش ها و شیوه‌های انجام کار درسازمان.
3- تهیه اطلاعات دقیق و به هنگام برای مدیران و مقامات مسئول .
4- کوشش در هماهنگ ساختن سازمان با آخرین تغییرات وپیشرفت‌ها ازطریق تجزیه وتحلیل مداوم ومستمر سیستم‌ها و روش‌ها .
5- تدوین دستور العمل‌های کتبی و مدون به توصیه مقامات مسئول سازمان.
6- بررسی وتجزیه وتحلیل نحوه تقسیم کار، به منظور تقسیم منطقی و صحیح کار بین کارکنان.
7- بررسی وتجزیه و تحلیل نمودار جریان کار ، به منظور جلوگیری از تداخل و تکرار و حذف مراحل زائد کار .
8- بررسی و تجزیه و تحلیل نحوه تخصیص جا و مکان ، به منظور استفاده موثر از نیروی انسانی و تحصیلات فیزیکی کار .
9- اندازه گیری کار به منظور کوتاه کردن زمان انجام کار و ایجاد سرعت در ارائه کالاها و خدمات به مشتریان و ارباب رجوع.
10-بررسی و کنترل فرم های موردنیاز سازمان .
11- بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم بایگانی ومدیریت امور اسناد .
12- بررسی نحوه استقرار و اجرای سیستم های جدید « از قبیل سیستم های مکانیزه و کامپیوتری».
13- اعتلای روحیه تعاون و همکاری بین کارکنان سازمان.
14- تلاش در جهت افزایش سطح اثر بخشی و ثمر بخشی در کل سازمان.

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ٦:۳٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٩ تیر ،۱۳٩۱

 

مدیران باید خود، از عوامل ایجاد تغییر باشند و این اصل را باور داشته باشند که سرعت در پذیرفتن افکار و روش‌های نو، به موفقیت سازمان مطبوعشان کمک می‌کند. آنها باید از همکاران خود بخواهند که در جریان تغییرات، مشارکت موثر داشته باشند و نظرات سازنده و اصلاحی خویش را برای ایجاد تغییرات، مطرح سازند. هرجا که افراد، در فرآیند تصمیم گیری سهیم باشند، همکاری بیشتری در اجرای تصمیم و تغییر نشان می‌دهند هر چه آگاهی افراد از تغییرات و پیامد‌های آنها بیش‌تر باشد، مشارکتشان فزونتر، و مقاومتشان در برابر تغییر، کمتر خواهد بود.
سازمانی پویا و ماندنی است که هدفهای خود را با شرایط و نیازهای متغییر محیطی تطبیق دهد و انعطاف لازم را برای تغییر در ساختار درونی خویش به نحوی که با تغییرات محیطی سازگار باشد، نشان دهد.

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ٦:۳٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٩ تیر ،۱۳٩۱

تعریف تججزیه تحلیل سیستم ها

 •                                                                                        
 • تعریف تجزیه تحلیل سیستم
  تجزیه تحلیل سیستم عبارت است از شناخت جنبه های مختلف سیستم و آگاهی از چگونگی عملکرد اجزای تشکیل دهنده سیستم و بررسی نحوه و میزان ارتباط بین اجزاء آن؛ به منظور دست یابی به مبنایی جهت طرح واجرای یک سیستم مناسب تر است.
  تجزیه و تحلیل به ما کمک می‌کند تا موقعیت فعلی سازمان را به خوبی درک کنیم، از جریان کار مطلع شویم و آن را مورد ارزیابی قرار دهیم و برای رفع نارسائیها و مشکلات، بهترین راه حل را انتخاب و توصیه کنیم.
  در یک سازمان، سیستم را مجموعه‌ای از روش‌ها نیز تعریف کرده اند، روشهائی که به یکدیگر وابسته‌هستند و با اجرای آنها، قسمتی از هدف سازمانی محقق می‌شود روشها نیز به نوبه خود مجموعه‌ای از شیوه‌های مختلف انجام کار هستند که با استفاده از آنها می‌توان به تامین هدف نهائی سازمان کمک کرد.
  روش عبارت است از یک رشته عملیات و مراحلی که برای اجرای کل یا قسمتی از یک سیستم انجام می‌شود.
  شیوه عبارت است ازتشریح جزئیات و نحوه انجام دادن کار؛ مثل استفاده از کارت جهت حضور و غیاب کارکنان وبا استفاده از کامپیوتر برای تنظیم لیست حقوق کارکنان.

 

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ٦:٢٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٩ تیر ،۱۳٩۱

 

مواد آموزشی

عناوین برخی از دروس‌اجباری رشته تحصیلی مهندس صنایع در دانشگاه های ایران (در مقطع تحصیلی کارشناسی):

استاتیک و مقاومت مصالح

روش‌های تولید

ارزیابی کار و زمان

طرح ریزی واحدهای صنعتی

برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

کنترل کیفیت آماری

آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق و کنترل کیفیت

برنامه‌ریزی تولید

برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی ها

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

برنامه ریزی حمل و نقل

آمار مهندسی

تئوری احتمال و کاربردهای آن

تحقیق در عملیات

تحلیل سیستمها

شبیه‌سازی

مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

اقتصاد خرد و اقتصاد کلان

جبر خطی

فرایندهای تصادفی

اقتصاد مهندسی

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ٦:۱۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٩ تیر ،۱۳٩۱

چارت درسی مهندسی صنایع گرایش تحلیل سیستم ها

آموزش عالی مهندسی صنایع در ایران

دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف به عنوان اولین دانشکده مهندسی صنایع کشور در سال 1347 با پذیرش 39 دانشجوآغاز به کار کرد.در سال 1352 نیز دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران آغاز به کار کرد. و در سال 1355 گروه مستقلی تحت عنوان مهندسی صنایع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) تشکیل شد و اولین گروه فارغ‌التحصیلان دانشکدهٔ مهندسی صنایع این دانشگاه در سال 1362 وارد جامعهٔ صنعتی کشور گردید. با گذشت زمان ، این رشته به عنوان رشته ای مهندسی در دانشگاه های مختلف کشور جایگاه خود را پیدا کرده است. رشته تحصیلی مهندسی صنایع، در دانشگاه‌های ایران، در دوره کارشناسی، با گرایشهای زیر ارائه می شود:

 

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ٥:٢٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٩ تیر ،۱۳٩۱

در باره مهندسی صنایع

مهندسی صنایع یکی از شاخه های

می‌باشد که به توسعه، بهبود، اجرا و ارزیابی سیستم‌های منسجم انسانی، مالی، اطلاعاتی، تجهیزات، انرژی، ماده و فرایند می‌پردازد. مهندسی صنایع برپایه ترکیب و ادغام مبانی ریاضیات٬ فیزیک و دانش‌های اجتماعی با متدهای مهندسی تحلیل و طراحی به‌منظور تعیین پیش بینی و ارزیابی نتیجه بدست‌آمده از سیستم‌های مطبوع طراحی شده‌است. در سیستم‌های تولید ناب و بدون خطا (Lean Manufacturing)٬ مهندسی صنایع در جهت حذف و کاهش منابع تلف شده از قبیل زمان٬ پول، ماده و انرژی نقش کلیدی دارد.

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ٩:٤٩ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٧ تیر ،۱۳٩۱

اغاز پروژه

این اولین یاداشت در این وبلاک است

معصومه اکبری پور Masoomeh Akbaripoor ; ٩:۳٩ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٧ تیر ،۱۳٩۱

پرتال

پرتال:

 who/whom, Why, What, Where, When, How, …

درگاه و دروازه اطلاعات، ارجاع به تعاملات تجاری و غیرتجاری، عمومی  /  تخصصی ، فهرست و جستجوی داخلی، داخلی / خارجی ، قدیم / جدید، مراجع: جستجوگرها، ویکی پدیا، دایرکتوری ها ....

موضوعات: مهمترین بخش از پرتال. موضوعات پرتال عمومی یا تخصصی

اشخاص: حقیقی / حقوقی

اماکن: مجازی و غیرمجازی

منابع و مبانی و مراجع و تاریخچه: مقالات، کتب، پایان نامه ها، لینکستان، قوانین و اسناد بالادستی، روش تحقیق، اصطلاحات، تاریخچه، رخدادها یا تقویم تحولات، Timeline ، کنفرانس ها، رنکینگ های مرتبط، کنفرانس ها، اطلاع رسانی و اخبار، مستندات و مراجع محتوایی و سخنرانی ها، آموزش آنلاین

صوت و تصویر: عکس، تصویر، کاریکاتور، نمودار، فیلم، رادیو،

 کسب و کار: خرید و فروش محصولات مرتبط مانند کتاب و لوح فشرده یا مدارک دیجیتال، آموزش آنلاین، تبلیغات اینترنتی، مشاوره، خدمات ارزش افزوده،

شبکه های اجتماعی مجازی:  باشگاه هواداران و مرتبطین در شبکه های عمومی و تخصصی داخلی و خارجی: سیمرغ، بهشت من، ....

مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi ; ٩:۳۱ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٧ تیر ،۱۳٩۱